Màn hình LED P4 ngoài trời tại Phòng khám thẩm mỹ AZ NOSE

Đăng bởi Đỗ Lý
06/05/2021

Chủ đầu tư
Phòng khám thẩm mỹ AZ NOSE
Địa chỉ
Đường 3/2, Quận 10, TP HCM
Tổng diện tích
24 m2
Năm thực hiện
2021

Màn hình LED P4 ngoài trời tại Phòng khám thẩm mỹ AZ NOSE

Chủ đầu tư: Phòng khám thẩm mỹ AZ NOSE

Nhà thầu chính: Công ty LED NHẬT TẢO

Thời gian thực hiện: Tháng 01 năm 2021

Liên hệ: 0917.111.357

Màn hình LED P4 ngoài trời tại Phòng khám thẩm mỹ AZ NOSE 2

0917111357